דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 17

הגיור: האתגר והמבחן הגדול של הציונות

+

עוול

באבו יעקב ותקדם זיסאנו, שני יהודים אתיופים מספרים על מוראות תהליך הגיור בישראל,…